SIEA

Názov projektu: FVE Business center KODALYA 6

Krátky opis projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe.

Projekt je zameraný na výstavbu fotovoltického zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Projekt je realizovaný na základe finančnej podpory Európskej únie.

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 47 675,94 EUR

Celkové oprávnené výdavky na : 59 594,92 EUR

 

Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/2023. Predpokladaný koniec realizácie projektu: 11/2023.

 

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja